Khánh Hòa "khóc ròng" với thịt heo

Đến cuối ngày, sạp thịt heo của người phụ nữ này ở chợ Đồng Nai (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vẻ như còn nguyên. Ảnh: PV
Đến cuối ngày, sạp thịt heo của người phụ nữ này ở chợ Đồng Nai (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vẻ như còn nguyên. Ảnh: PV
Đến cuối ngày, sạp thịt heo của người phụ nữ này ở chợ Đồng Nai (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vẻ như còn nguyên. Ảnh: PV
Lên top