Xuất khẩu chính ngạch sữa sang Trung Quốc từ 2019:

Cơ hội cho doanh nghiệp và nông dân Việt

Chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu - Sơn la. Ảnh: KH.VŨ
Chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu - Sơn la. Ảnh: KH.VŨ
Chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu - Sơn la. Ảnh: KH.VŨ
Lên top