Từ chiều nay, giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng

Chiều nay 2.5, giá xăng tiếp tục tăng mạnh. Ảnh Hải Nguyễn.
Chiều nay 2.5, giá xăng tiếp tục tăng mạnh. Ảnh Hải Nguyễn.
Chiều nay 2.5, giá xăng tiếp tục tăng mạnh. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top