Bia Sài Gòn và trách nhiệm cộng đồng

Sabeco trao hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn cho T.Ư Đoàn tại Hà Nội tháng 12.2017. Ảnh: P.V
Sabeco trao hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn cho T.Ư Đoàn tại Hà Nội tháng 12.2017. Ảnh: P.V
Sabeco trao hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn cho T.Ư Đoàn tại Hà Nội tháng 12.2017. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top