Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

VTV đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng 64 trận đấu World Cup 2018