Chốt giá 10,3 triệu USD, VTV mua World Cup 2018 hay không thì tùy

Bản quyền World Cup 2018 có giá thấp nhất là 10,3 triệu USD.
Bản quyền World Cup 2018 có giá thấp nhất là 10,3 triệu USD.
Bản quyền World Cup 2018 có giá thấp nhất là 10,3 triệu USD.
Lên top