Tượng đài Francesco Totti: Sự nghiệp, cuộc đời và Roma