Từng bừng giải hạng Nhất “phủi” giữa mùa World Cup 2018