Tuấn Anh ngồi ngoài, Công Phượng chưa chạm bóng và Mito Hollyhock hòa Yokohama