Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng: “Chúng tôi sẽ yêu cầu VFF xem lại trường hợp Samson”