Tính hiệu số trước đối đầu: Argentina phải ghi nhiều bàn mới mong đi tiếp

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.