Thua Cologne, Arsenal vẫn đi tiếp với ngôi đầu bảng