Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tai nạn của VĐV đua xe lòng chảo và sự yếu kém của chủ nhà Brazil