“Sếp cũ” VPF nói gì về vụ "ký lố" hợp đồng 4 năm với Next Media

Ông Võ Quốc Thắng lấy làm tiếc vì những tranh chấp xảy ra giữa VPF và Next Media trước thềm mùa giải 2018. Ảnh: VPF
Ông Võ Quốc Thắng lấy làm tiếc vì những tranh chấp xảy ra giữa VPF và Next Media trước thềm mùa giải 2018. Ảnh: VPF
Ông Võ Quốc Thắng lấy làm tiếc vì những tranh chấp xảy ra giữa VPF và Next Media trước thềm mùa giải 2018. Ảnh: VPF