Sắp khởi tranh, V-League 2018 vẫn vướng tranh chấp bản quyền truyền hình

Những năm qua V-League không mang về đồng tiền mặt nào từ bản quyền truyền hình, mà chỉ đi đổi quảng cáo với các đối tác.
Những năm qua V-League không mang về đồng tiền mặt nào từ bản quyền truyền hình, mà chỉ đi đổi quảng cáo với các đối tác.
Những năm qua V-League không mang về đồng tiền mặt nào từ bản quyền truyền hình, mà chỉ đi đổi quảng cáo với các đối tác.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top