Rooney từ chối tấm chân tình của FA

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.