Ronaldo tươi tỉnh trở lại sau màn khóc lóc ở Champions League