UEFA xem lại pha thẻ đỏ của Ronaldo, 7 ngày nữa công bố kết quả xử lý

Ảnh: Goal.
Ảnh: Goal.