Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc

Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông 2018. Ảnh: TASS
Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông 2018. Ảnh: TASS