Mourinho tin tưởng Romero, công khai chỉ trích Martial