Khủng hoảng tài chính, Barcelona vẫn giá trị nhất thế giới

Hợp đồng quảng cáo áo đấu của Barcelona không cao nhất nhưng họ có khoản thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình. Ảnh: Barcelona
Hợp đồng quảng cáo áo đấu của Barcelona không cao nhất nhưng họ có khoản thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình. Ảnh: Barcelona
Hợp đồng quảng cáo áo đấu của Barcelona không cao nhất nhưng họ có khoản thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình. Ảnh: Barcelona
Lên top