Tình hình tài chính ở Barcelona tệ hơn so với Laporta hình dung

Dù vẫn biết Barcelona đang khó khăn nhưng tình hình tài chính thực sự còn tệ hơn Joan Laporta hình dung. Ảnh: Barcelona
Dù vẫn biết Barcelona đang khó khăn nhưng tình hình tài chính thực sự còn tệ hơn Joan Laporta hình dung. Ảnh: Barcelona
Dù vẫn biết Barcelona đang khó khăn nhưng tình hình tài chính thực sự còn tệ hơn Joan Laporta hình dung. Ảnh: Barcelona
Lên top