Neymar lại muốn về Barcelona

Neymar lại cho thấy sự thất thường của mình cả trên sân cỏ lẫn suy nghĩ. 
Ảnh: AFP
Neymar lại cho thấy sự thất thường của mình cả trên sân cỏ lẫn suy nghĩ. Ảnh: AFP
Neymar lại cho thấy sự thất thường của mình cả trên sân cỏ lẫn suy nghĩ. Ảnh: AFP
Lên top