Gianluigi Buffon: "Xin lỗi vì chúng tôi đã kết thúc theo cách này"

Ảnh: Goal.
Ảnh: Goal.