Fan cuồng Messi tự tử sau khi Argentina bị Pháp loại khỏi World Cup