De Bruyne hay thật nhưng Chelsea chẳng có gì phải ân hận

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.