Chelsea, Arsenal nhọc nhằn hạ đối thủ dưới cơ

Bàn thắng của Marcos Alonso (thứ hai từ trái sang) là đủ để giúp Chelsea giữ 3 điểm ở lại Stamford Bridge. Ảnh: Daily Mail.
Bàn thắng của Marcos Alonso (thứ hai từ trái sang) là đủ để giúp Chelsea giữ 3 điểm ở lại Stamford Bridge. Ảnh: Daily Mail.
Bàn thắng của Marcos Alonso (thứ hai từ trái sang) là đủ để giúp Chelsea giữ 3 điểm ở lại Stamford Bridge. Ảnh: Daily Mail.