Tottenham - nguồn cảm hứng trong trận thắng thứ 16 của Man City