Công Phượng trở lại với ký ức đẹp trên sân Thống Nhất