Bầu Hiển: “Những người làm bóng đá đừng tạo áp lực cho trọng tài”

Bầu Hiển hài lòng ra mặt khi Hà Nội vào bán kết Cúp QG. Ảnh: H.A
Bầu Hiển hài lòng ra mặt khi Hà Nội vào bán kết Cúp QG. Ảnh: H.A
Bầu Hiển hài lòng ra mặt khi Hà Nội vào bán kết Cúp QG. Ảnh: H.A