Chuyển động 21.1: Sanchez đến, M.U tốn thêm tiền cho... Pogba

Ảnh: Evening Standard.
Ảnh: Evening Standard.