Chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua F1 Hà Nội

Vietnam Grand Prix chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020. Ảnh: f1vietnamgp
Vietnam Grand Prix chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020. Ảnh: f1vietnamgp
Vietnam Grand Prix chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020. Ảnh: f1vietnamgp
Lên top