Bị điều tra gian lận tuổi, Olympic Iraq rút lui khỏi ASIAD 18

Tuyển Olympic Iraq rút khỏi ASIAD 2018.
Tuyển Olympic Iraq rút khỏi ASIAD 2018.