Barca vượt ải Getafe: Chớ vội chê Paulinho là "hàng Tàu"

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.