Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Barca vượt ải Getafe: Chớ vội chê Paulinho là "hàng Tàu"

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.