Xu hướng du lịch nào lên ngôi trong năm 2020?

Uluru vượt quá giới hạn cho phép về du lịch leo núi trong năm 2019. Do vậy, trong năm 2020, du khách muốn đi du lịch với sự tôn trọng người bản địa. Ảnh: Rachel Lees
Uluru vượt quá giới hạn cho phép về du lịch leo núi trong năm 2019. Do vậy, trong năm 2020, du khách muốn đi du lịch với sự tôn trọng người bản địa. Ảnh: Rachel Lees
Uluru vượt quá giới hạn cho phép về du lịch leo núi trong năm 2019. Do vậy, trong năm 2020, du khách muốn đi du lịch với sự tôn trọng người bản địa. Ảnh: Rachel Lees
Lên top