Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vũ khí bơm hơi và chiến lược đặc biệt của quân đội Nga