Vỡ đập thủy điện Lào: Huy động trực thăng giải cứu người mắc kẹt

Ít nhất 20 người chết, Lào huy động trực thăng giải cứu người mắc kẹt trong nước do vỡ đập. Ảnh: Getty.
Ít nhất 20 người chết, Lào huy động trực thăng giải cứu người mắc kẹt trong nước do vỡ đập. Ảnh: Getty.