Việt Nam đề nghị Anh hỗ trợ tiếp cận nguồn cung vaccine COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đón Quốc vụ khanh phụ trách Châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đón Quốc vụ khanh phụ trách Châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đón Quốc vụ khanh phụ trách Châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: BNG
Lên top