Việt Nam - Anh đề cao Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Nigel Adams. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Nigel Adams. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Nigel Adams. Ảnh: BNG
Lên top