Ukraina, Mỹ "tuyên chiến" với cầu Crưm

Tổng thống Vladimir Putin lái xe Kamaz trong lễ hợp long cầu Crưm. Ảnh: AP
Tổng thống Vladimir Putin lái xe Kamaz trong lễ hợp long cầu Crưm. Ảnh: AP
Tổng thống Vladimir Putin lái xe Kamaz trong lễ hợp long cầu Crưm. Ảnh: AP