Truyền thông quốc tế quan tâm khi Hà Nội đóng cửa cà phê phố đường tàu

Nhiều hãng tin quốc tế đưa tin Hà Nội đóng cửa cà phê phố đường tàu. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều hãng tin quốc tế đưa tin Hà Nội đóng cửa cà phê phố đường tàu. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều hãng tin quốc tế đưa tin Hà Nội đóng cửa cà phê phố đường tàu. Ảnh chụp màn hình.
Lên top