“Cà phê đường tàu” - Không thể vin “nét độc đáo” thay cho sự an toàn

Đường tàu lửa trở thành phố cà phê (ảnh: LĐO).
Đường tàu lửa trở thành phố cà phê (ảnh: LĐO).
Đường tàu lửa trở thành phố cà phê (ảnh: LĐO).
Lên top