Trung Quốc: "Tảo mộ online" trong Tết Thanh minh thời COVID-19

Nhân viên nghĩa trang từ công ty Fushouyuan, Trung Quốc đang thực hiện nghi thức tảo mộ thay mặt người thân của người quá cố theo yêu cầu của họ. Ảnh: China Daily
Nhân viên nghĩa trang từ công ty Fushouyuan, Trung Quốc đang thực hiện nghi thức tảo mộ thay mặt người thân của người quá cố theo yêu cầu của họ. Ảnh: China Daily
Nhân viên nghĩa trang từ công ty Fushouyuan, Trung Quốc đang thực hiện nghi thức tảo mộ thay mặt người thân của người quá cố theo yêu cầu của họ. Ảnh: China Daily
Lên top