Không muốn tụt hậu 21 năm vì COVID-19, Ấn Độ phong tỏa toàn quốc 21 ngày

Chim bồ câu bay trước cổng đài tưởng niệm không một bóng người vì lệnh phong tỏa toàn quốc do COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh:AP
Chim bồ câu bay trước cổng đài tưởng niệm không một bóng người vì lệnh phong tỏa toàn quốc do COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh:AP
Chim bồ câu bay trước cổng đài tưởng niệm không một bóng người vì lệnh phong tỏa toàn quốc do COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh:AP
Lên top