Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc sẽ đặt tàu sân bay mới ở Hải Nam?