Trung Quốc cho nổ đập để chuyển dòng lũ lụt

Người dân ngâm mình trong dòng nước vì đường phố biến thành sông ở Trịnh Châu, Hà Nam. Ảnh: Xinhua
Người dân ngâm mình trong dòng nước vì đường phố biến thành sông ở Trịnh Châu, Hà Nam. Ảnh: Xinhua
Người dân ngâm mình trong dòng nước vì đường phố biến thành sông ở Trịnh Châu, Hà Nam. Ảnh: Xinhua
Lên top