Nguy cơ vỡ đập bất cứ lúc nào ở Hà Nam, Trung Quốc

Xả nước lũ từ ra từ đập Tiểu Lãng Đề ở Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: AFP
Xả nước lũ từ ra từ đập Tiểu Lãng Đề ở Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: AFP
Xả nước lũ từ ra từ đập Tiểu Lãng Đề ở Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top