Mưa lớn ở Trung Quốc, đường phố ngập thành sông

Đường phố ở Trịnh Châu, Trung Quốc, ngập trong nước do mưa lớn liên tục. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đường phố ở Trịnh Châu, Trung Quốc, ngập trong nước do mưa lớn liên tục. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đường phố ở Trịnh Châu, Trung Quốc, ngập trong nước do mưa lớn liên tục. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top