Trung Quốc bổ nhiệm nhân sự chống tham nhũng ngành ngân hàng, bảo hiểm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP.