Trúng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO: Vị thế, uy tín Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với báo giới về việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với báo giới về việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với báo giới về việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO. Ảnh: BNG
Lên top